Bršadin – Pašnjak pod selom

Naselje, grad, županija: Bršadin, Trpinja, Vukovarsko-srijemska

Vrsta lokaliteta: višeslojno naselje

Razdoblje: neolitik, kasna sopotska kultura, eneolitik, rano i srednje brončano doba, mlađe željezno doba/kasna antika

Vrsta istraživanja: sustavno

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju

Voditelji istraživanja: Katarina Botić

Lokalitet Pašnjak pod selom smješten je južno od centra naselja Bršadin u koritu rijeke Vuke. Radi se o uzvišenjima eliptičnog oblika: istočno od kolnog puta nalazi se jedno uzvišenje dok se zapadno nalaze dva spojena uzvišenja koja se u smjeru istok–zapad protežu oko 200 m, a smjerom sjever–jug oba uzvišenja širine su približno 80 m. Relativna visina u odnosu na okolni prostor je oko 2 m. Prema slučajno prikupljenom materijalu pretpostavljeno je da se radi o kasnoneolitičkom naselju. Lokalitet se nalazi na sezonski plavnom području koje je podložno budućim radovima na regulaciji toka rijeke Vuke i stoga je ugrožen.

U proljeće 2016. g. provedena su istraživanja korištenjem neinvazivne metode (tomografija električne otpornosti – Electrical Resistivity Tomography, ERT) te geološka uzorkovanja. Istraživanja je proveo Institut za arheologiju u Zagrebu i Institut za arheologiju Sveučilišta Kardinal Stefan Wyszynski u Varšavi. Ustanovljeno je postojanje kulturnog sloja debljine oko 2 m na istočnom uzvišenju, a uzorci iz druge geološke bušotine koristit će se u rekonstrukciji ekoloških uvjeta oko naselja. Rezultati ovih istraživanja djelomično su potvrđeni početnim dijelom arheoloških istraživanja u jesen 2016. g. koja su provedena na oba zapadna uzvišenja (2 sonde ukupne povšine 30 m2). U prvoj istočnoj sondi utvrđeni su slojevi koji pripadaju kasnoj sopotskoj kulturi dok je stratigrafska slika u drugoj sondi pokazala postojanje poremećenih slojeva u gornjem dijelu iskopa te netaknutog sloja kasne sopotske kulture na dubini oko 1 m. U poremećenim slojevima pokretna građa kasnog neolitika bila je pomiješana s kasnoeneolitičkim nalazima, nalazima ranobrončanodobne vinkovačke kulture i latenske kulture, tj. kasne antike te moguće i nalazima drugih razdoblja što nije bilo moguće u potpunosti ustanoviti prilikom istraživanja.

Literatura:

  • Botić, K. 2016b, Bršadin, Pašnjak pod selom – rezultati arheoloških istraživanja 2016. godine, Annales Instituti Archaeologici, Vol. XIII, u tisku.
  • Botić, K. 2016a, Preliminarni rezultati geofizikalnih istraživanja i geoloških uzorkovanja na lokalitetima istočne Slavonije 2016. g., Annales Instituti Archaeologici, Vol. XIII, u tisku.
DJI_0034_2.jpgSl.-2_1.jpgSl.-4_4.jpg
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.