Batina - Sredno

Naselje, grad, županija: Batina, Draž, Osječko-baranjska

Vrsta lokaliteta: groblje iz kasnoga brončanog i starijega željeznog doba, rimska nekropola

Razdoblje: kasno brončano doba, starije željezno doba, antika

Vrsta istraživanja: sustavno

Nositelj istraživanja: Muzej Slavonije Osijek u suradnji s Institutom za arheologiju i Odsjekom za arheologiju HAZU-a

Voditelji istraživanja: Zvonko Bojčić (2010.-2011.), Tomislav Hršak (2012.- )

Muzej Muzej Slavonije Osijek, u suradnji s Institutom za arheologiju i Odsjekom za arheologiju HAZU-a, započeo je 2008. godine s projektom „Arheološka baština Baranje“ s ciljem evidentiranja dosad nepoznatih arheoloških nalazišta kao i radi dokumentiranja stanja onih od prije poznatih.

Istraživanja u Batini započela su 1962. godine. Manja pokusna iskopavanja 1970. godine proveli su Muzej Slavonije u Osijeku u suradnji sa Smithsonian Institute iz Washingtona. Ipak, najveći dio nalaza iz Batine potječe s kraja 19. i početka 20. stoljeća i danas su pohranjeni u nekoliko eminentnih europskih muzejskih zbirki.

Prostor Batine naseljen je još u razdoblju mlađega kamenog i bakrenog doba. Znatan broj keramičkih nalaza pripada skupinama panonske inkrustirane keramike s kraja ranoga i početka srednjega brončanog doba. Ipak, Batina je sinonim za razdoblje kraja brončanoga i početak željeznoga doba kojega su obilježili nositelji daljske grupe. U jesen 2008. godine na položaju Sredno otkriveni su ulomci keramičkih posuda i spaljenih kostiju koji su ukazivali na položaj groblja, što su istraživanja provedena 2010. godine i potvrdila. Istovremeno naselje nalazilo se na Gracu. U istraživanjima su otkriveni ravni paljevinski grobovi daljske grupe, no zabilježeno je i postojanje tumula. Najbrojnije nalaze predstavljaju keramičke posude među kojima su izdvojeni različiti oblici lonaca i zdjela, zatim slijede kantharosi, vrčevi i šalice. Dekoracijom se izdvajaju posude koje su ukrašene u Basarabi stilu. Od metalnih predmeta zabilježeni su prilozi nošnje (fibule, igle) i nakita (narukvice, torkvesi, privjesci). S obzirom na keramičke i metalne nalaze, grobovi na Srednom potječu iz dva horizonta pokopavanja: s kraja kasnoga brončanog doba (9. st. pr. Kr.) i početka starijega željeznog doba (8. – početak 7. st. pr. Kr.).

Na sjevernom rubu položaja Sredno 2012. godine dijelom je istražen tumul 1. U nasip tumula ukopana je kvadratna raka groba 2 dimenzija 4,5x4,5 metara na čijem su dnu otkriveni tragovi drvene grobne komore. U grobu su pronađeni brojni prilozi keramičkih posuda ukrašenih složenim ornamentalnim kompozicijama izvedenim brončanim i kositrenim lamelama te dijelovi konjske opreme. S obzirom na bogati simpozijalni keramički servis, kneževski grob 2 u tumulu 1 može se datirati u kraj 8. – početak 7. st. pr. Kr.

Nakon rimskoga osvajanja južne Panonije, na Gracu je početkom 1. st. podignuta utvrda Ad Militare s koje potječu nalazi opeka s pečatima vojnih postrojbi koje su tu boravile. Na Srednom su otkriveni jarci V-presjeka koji vjerojatno pripadaju privremenim vojnim logorima. Pronađeni su paljevinski i kosturni grobovi koji pripadaju južnoj nekropoli koja se nalazila uz cestu koja je vodila prema utvrdi. Paljevinski grobovi su tipa bustum s jednostavnim četvrtastim i ovalnim rakama. U gornjim dijelovima rake vidljivi su tragovi izloženosti visokoj temperaturi, dok su donji dijelovi rake neoštećeni, što znači kako je pokojnik spaljen na lomači postavljenoj neposredno iznad rake. U grobovima se nalaze keramičke posude, svjetiljke te metalni predmeti koji se datiraju u 2.-3. st.

Literatura:

Galerija

grob 19
grob 8
zdjela na nozi iz groba 93
lonac iz groba 37
tumul 1 / grob 2
ulomak posude s tragovima lamela iz tumula 1 / grob 2
konjska oprema iz tumula 1 / grob 2
prapovijesni jarak SJ 383
rimski grob 74
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.