Arheološka zona Stancija Blek – Sv. Križ, kod Tara

Naselje, grad, županija: Stancija Blek, Tar, Istarska županija

Vrsta lokaliteta: naselje, utvrđenje

Razdoblje: kasna antika, srednji vijek

Vrsta istraživanja: sustavno iskopavanje, terenski pregled

Nositelj istraživanja: Institut za arheologiju, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli, Zavičajni muzeji Poreštine

Voditelji istraživanja: dr. sc. Bartul Šiljeg (2008., 2010.–2013.)

Stancija Blek, odnosno lokalitet, smješten je na lijevoj strani ušća rijeke Mirne na nadmorskoj visini od 74 m. Nalazi se na plodnom zemljištu koje je u rimsko vrijeme uklopljena u porečki ager. Komunikacijski je vezan na uvalu Tar, gdje će u srednjem vijeku nastati Novi Tar. U uvali Tar sjecište je cestovnih komunikacija Poreč-Novigrad te one koja dolinom Mirne ide prema središnjoj Istri. Prvo spominjanje u srednjovjekovnim izvorima je u listini Otona II. iz 983. godine, koja spominje praedium (...) Turrim quae est supra piscatione None.

Vila rustica kao najraniji prepoznati oblik obitavanja na lokalitetu Stancije Blek nalazi se u gušće naseljenom dijelu porečkog agera. Tragovi arhitekture vile očuvani su u dijelovima zidova kule rađenih u tehnici opus quadratum. U projektu Progetto Torre donosi nalaze koji ukazuju na funkcioniranje vile u razdoblju od 1. do 7. stoljeća. Na proizvodnju vina i ulja ukazuju očuvani ostacima preše i toševa koji su uzidani u kasnije zidove na istom prostoru ili su izbačeni s materijalom pri čišćenju dijela građevine. Velika količina ostataka amfora na širem području lokaliteta također ide u prilog intenzivnoj proizvodnji, ali i trgovini. Paljevinski sloj govori o nasilnom prekidu življenja u kasnoj antici. Srednjovjekovni nalazi: predromanički pleter, stupovi prozora u romaničkom stilu te nalazi novca, stakla i keramike iz 13. i 14. stoljeća ukazuju na život koji se odvijao kroz taj period.

Literatura:

Galerija

Pogled sa sjevera na ostatke ziđa (snimio: B. Šiljeg)
Istočni ostaci građevnog sklopa (snimio: B. Šiljeg)
Ostaci vrata sa gljivastim lukom u kasnoantičom bedemu (snimio: B. Šiljeg)
Dio preše za ulje/vino kao spolia u srednjovjekovnom zidu (snimio: B. Šiljeg)
Staklena čaša, 14. stoljeće (snimio: B. Šiljeg)
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.