Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće)

Ključne spoznaje. Projekt nastoji temeljnim i primijenjenim istraživanjima proniknuti u svekoliko srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalnog i sredozemnog dijela Hrvatske i nastaviti s temeljnim proučavanjima važnog segmenta hrvatskog identiteta, hrvatske nacionalne arheologije srednjovjekovnog razdoblja u kontekstu i u sučeljavanju sa sinkronim nasljeđem Europe. Projekt otkriva hrvatske prinose svjetskoj religiji, kulturi, znanostima u prošlosti i sadašnjosti. U svojoj srži projekt se nastavlja na dosadašnje višegodišnje uspješne rezultate istraživanja nekoliko bitnih vremenskih i kulturnih horizonata: kasne antike i seobe naroda, Justinijanove rekonkviste, ranoslavenskog naseljavanja, interakcija Hrvata i Franaka na panonskom, odnosno dalmatinskom tlu, geneze i kontinuiteta bjelobrdskog kulturnog kompleksa, proučavanje fenomena gradišta i srednjovjekovnog naseljavanja, arheološkog nasljeđa viteških i crkvenih redova, profanog vojnog i sakralnog graditeljstva. Prikupljanje, dokumentacije, snimanje i digitaliziranje hrvatske srednjovjekovne arheološke baštine, kao i relevantne arhivske građe, te njihova obrada, istraživanje i objavljivanje. Projekt se dotiče čovjekovog utjecaja na urbanu baštinu, očuvanje povijesnih i prirodnih prostora i spomeničkih cjelina (razvoj kulturnog turizma i upravljanje kulturnim dobrima), odnosno kulturne tradicije hrvatskog sredozemnog i kontinentalnog (srednjoeuropskog i podunavskog) prostora. Projekt se temelji na međuregionalnoj (Sredozemlje, Srednja Europa, Podunavlje) i međunarodnoj suradnji. Uspostavlja suradnju znanosti i visokoškolskog obrazovanja. Hipoteze projekta sadržane su u nastojanju dosezanja znanstvene kompetentnosti hrvatske srednjovjekovne arheologije, kao i uspostavljanja trajnih mostova intenzivne suradnje s europskom i svjetskom znanošću. Važnost projekta višeznačna je obzirom na sadržaj nasljeđa i široki vremenski raspon kojega predstavlja u relacijama Europe i obogaćenju sveukupne arheološke slike o hrvatskom srednjovjekovnom kulturnom identitetu. Očekivani rezultati. Predloženim projektom koji predstavlja nastavak dosadašnjih istraživanja, nastoji se prikupiti opća temeljna dokumentacija o nalazištima srednjovjekovnog razdoblja u Hrvatskoj s naglaskom na nalazišta koja su predmetom ciljanih temeljnih terenskih istraživanja u njezinom kontinentalnom dijelu. Projekt je bitno uklopljen u nakladničku djelatnost Instituta za arheologiju, kao i nove programe koji proizlaze iz djelatnosti suradnika.

Željko Tomičić, Juraj Belaj

Literatura:

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.