Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj - milOrd ● (IP-2019-04-5513)

 

Projektom  se namjerava interdisciplinarno istražiti viteške redove prvenstveno u hrvatskome dijelu Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva, prateći njihov razvoj i mijene njihovih lokaliteta od dolaska sredinom 12. st. pa sve do dolaska Osmanlija i odlaska ivanovaca. Pritom će se pokušati ustanoviti različiti pretpostavljeni utjecaji viteških redova na lokalna društva.

Da bi se u tome uspjelo oformljena je istraživačka grupa sastavljena od znanstvenika i stručnjaka različitih znanstvenih disciplina i bogatog iskustva u istraživanjima ove teme. Važan utjecaj na izvedivost projekta leži u činjenici da su arheološka istraživanja na kojima će se projekt temeljiti vodili članovi projekta (Juraj Belaj, Marko Meštrov, Marija Mihaljević i Ratko Ivanušec), ili su u njima sudjelovali (Siniša Krznar, Filomena Sirovica, Dinko Tresić Pavičić i Sebastijan Stingl). I ostali suradnici pomno su birani u istraživačku ekipu zbog svojeg iskustava: u obradi grobova te kosturnih uzoraka (Željka Bedić), grobnih nalaza, keramičkih nalaza i utvrda iz promatranog perioda (Tatjana Tkalčec i Siniša Krznar) i uspostavi sustava za prikupljanje, pohranu i obradu podataka u digitalnom okruženju (Dinko Tresić Pavičić, Filomena Sirovica). Povjesničari umjetnosti uključeni u projektni prijedlog više su se puta u svojim radovima bavili upravo objektima viteških redova (Ratko Ivanušec i Iva Papić), dok su povjesničari eminentni znanstvenici u Hrvatskoj i Mađarskoj za ovu tematiku (Marija Karbić i Zsolt Hunyadi). Renata Šoštarić vodeći je hrvatski stručnjak za arheobotaničke analize. Okupljeni suradnici na projektu svojim znanjima i kompetencijama te otvorenošću prema interdisciplinarnome pristupu temi jamče održivost pristupa i uspješnu provedbu ciljeva projekta. Projekt će pružiti nova znanja uključenom doktorandu/ici, pružajući mu/joj uvijete za interdisciplinarni razvoj.

Stranica projekta: http://milord.iarh.hr

Trajanje projekta: 01. 01. 2020. – 31. 12. 2023.

Suradnici na projektu: Juraj Belaj, Tatjana Tkalčec, Siniša Krznar (Institut za arheologiju), Zsolt Hunyadi (Institut za povijest Sveučilišta u Segedinu), Renata Šoštarić (Prirodoslovno-matematički fakultet), Marija Karbić (Hrvatski institut za povijest), Marija Mihajević (Gradski Muzej Nova Gradiška), Željka Bedić suradnik (Antropološki centar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), Filomena Sirovica (Arheološki muzej u Zagrebu), Dinko Tresić Pavičić (Kaducej d. o. o.), Ratko Ivanušec (Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel Slavonski Brod), Iva Papić (Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel Osijek), Marko Meštrov (Javna ustanova „Agencija Han Vrana“), Sebastijan Stingl (vanjski suradnik)

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.