Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba - TransFER (2017-2021)

(IP-06-2016)

 

Cilj projekta “Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba” je proširiti znanstvene spoznaje novim znanjima o primarnoj obradi i proizvodnji željeza u nizinskom području sliva rijeke Drave te odgovoriti na pitanje na koje načine i u kolikoj mjeri je ta proizvodnja utjecala na identitet zajednice i formiranje i dinamiku razvoja različitih socio-kulturoloških odnosa u društvu. Upravo putem praćenja proizvodnje i distribucije roba (poluproizvoda i proizvoda) otvara nam se izvanredna mogućnost sagledavanja ne samo ekonomskih nego i društvenih i kulturnih kontakata i susreta više zajednica te razmjene znanja, tehnologija i roba. Prepoznati opseg i intenzitet tih kontakata pružit će nam uvid u potrebe onodobnih zajednica i društava. Stoga, izazov projekta predstavlja istražiti koliko je tehnološki napredak u primarnoj proizvodnji željeza (ukoliko ga je bilo) i broj radionica u promatranom prostoru utjecao na stupanj trgovinske razmjene i opće blagostanje društva tijekom antike i srednjeg vijeka.

Kako bi se definiralo značenje proizvodnje željeza u kontekstu antičkih i srednjovjekovnih društava, postavljeni su sljedeći zadaci:

  • definirati podrijetlo željezne rude i potrebnih resursa (glina, voda, drvo);
  • definirati tehnologiju obrade željezne rude kroz razdoblja i intenzitet te proizvodnje;
  • definirati utjecaj proizvodnje željeza u kontekstu socio-kuturološkog okružja i interakcija ljudi i roba.

Stranica projekta: http://transfer.iarh.hr

Tajana Sekelj Ivančan, Tatjana Tkalčec, Siniša KrznarKatarina BotićTena Karavidović (Institut za arheologiju), Ladislav Lazić (Metalurški fakultet, Sveučilišta u Zagrebu), Robert Čimin, Ivan Valent (Muzej grada Koprivnice), Aleksandra Bugar (Muzej grada Zagreba), Ivan Marija Hrovatin (Republika Italija),  Branko Mušič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo), Sibila Borojević Šoštarić, Stanko Ružičić, Tomislav Brenko (Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Metka Culiberg (Biološki institut «Jovan Hadžija», Znanstvenoraziskovalnog centra SAZU, Ljubljana, u miru)

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.