Antička arheološka topografija Hrvatske

(2007-2013)

Projekt "Antička arheološka topografija Hrvatske" obuhvaća temeljna i primjenjena istraživanja i formiranje informacijsko dokumentacijske baze podataka arheoloških lokaliteta. Istražiti će se sveukupni prostor Hrvatske (površina, podzemlje i akvatorij) s posebnim naglaskom na graditeljskom nasljeđu urbanog i ruralnog karaktera, uključujući i registriranu cestovnu mrežu (hodologija), limes, te konzultiranje povijesnih izvora i toponimije. Tema ima studijski i kabinetski karakter, a uključuju se rekognosciranja i arheološka iskopavanja (pokusna, sondažna, revizijska, sistematska). Kao nadopuna podataka iz postojeće znanstvene literature i izvještaja o arheološkim istraživanjima koristiti će se i neagresivne arheološke metode - očitavanje satelitskih i zračnih snimaka i rezultati elektromagnetske detekcije (prema preporuci Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine). Formirati će se banka podataka i izvršiti kartiranje na digitalnu kartu Hrvatske. Svaki rad u atributnoj kartici imati će svoj podatak na digitalnoj karti i omogučiti pretraživanje i obradu podataka. Kao krajnji rezultat planira se publiciranje antičke arheološke topografije Hrvatske. Primjena ovih istraživanja planira se na niz područja - znanosti (arheologija, povijest i povijest umjetnosti), zaštiti okoliša, prostornom uređenju i graditeljstvu, turizmu, zaštiti kulturnog nasljeđa, prometu, te obnovi i razvoju Republike Hrvatske. Projekt arheološke topografije predstavlja bazična istraživanja koja su potrebna prije svakog rada na arheološkom lokalitetu i prvi korak u planiranju arheoloških istraživanja.

Vlasta Begović

Literatura:

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.