Projekti

Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske kotline
Rimska ekonomija u Dalmaciji: proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih radionica
Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba - TransFER (2017-2021)
Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st. LRR
"Iron-Age-Danube" Monumentalni krajolici starijega željeznog doba na prostoru Podunavlja
Željeznodobni ženski identiteti na jugu Karpatske kotline ● FEMINE (IP-06-2016-1749)
Baza antičkih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske Instituta za arheologiju (BAZA)
Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj - milOrd ● (IP-2019-04-5513)
Djetinjstvo u protopovijesti na jugu Karpatske kotline ARHKIDS (IP-2019-04-2520)
Living Danube Limes
Transformiranje jadranskog kozmosa: otočnost, povezanost i glokalni identiteti predrimske Dalmacije - AdriaCos
Tehnološke značajke i kulturne prakse u prapovijesnim lončarskim tradicijama na području Hrvatske

Završeni projekti

Strateško korištenje krajolika u prapovijesnim i povijesnim razdobljima
Antička arheološka topografija Hrvatske
Geneza i razvoj brončanodobnih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj
Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske
Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske
Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava
Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće)
Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.