NATJEČAJ

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU,

Ljudevita Gaja 32, 10000 ZAGREB

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00118, Ur. broj: 533-03-18-0002) i Odluke ravnatelja Instituta za arheologiju od 05. rujna 2018., a sukladno članku 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-OUSRH, 60/15 i 131/17 Uredba) raspisuje se

NATJEČAJ

Za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto - izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, iz polja arheologije, grane prapovijesne ili antičke arheologije, za rad na znanstvenim projektima Instituta s iskustvom rada (najmanje pet (5) godina) na znanstvenim projektima u području prapovijesne ili antičke arheologije  

- 1 znanstvenik/znanstvenica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 40. stavkom 3. i člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te iskustvo rada (najmanje pet (5) godina) na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i znanstvenom zvanju
  • bibliografiju radova iz polja arheologije – ispis CROSBI
  • dokaz o radnom iskustvu (najmanje pet (5) godina) na znanstvenim projektima.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Institut za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.        

Zagreb, 07. rujna 2018.  

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.