NATJEČAJ-Za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, Jurjevska ulica 15, 10000 ZAGREB raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand temeljem tzv. razvojnih koeficijenata, u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje arheologije ili interdisciplinarnome području – 1 izvršitelj/ica. Izabrani poslijedoktorand/ica baviti će se istraživanjem interdisciplinarnih područja i to iz: arheobotanike, zooarheologije, resido analiza, geoarheologije na znanstvenim projektima Instituta. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od najviše četiri godine.   

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, akademski stupanj doktora znanosti iz polja arheologije ili srodnoga interdisciplinarnog područja, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika/istraživača u znanstvenome zvanju znanstveni savjetnik.

Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima, motiviranost za istraživanja, iskustvo u terenskim arheološkim istraživanjima, doktorat s temom iz arheoloških interdisciplinarnih istraživanja, iskustvo rada na interdisciplinarnim znanstvenim analizama. Prednosti osiguravaju i dobivene nagrade tijekom studija, stručna usavršavanja vezana uz struku, stečen akademski stupanj doktora znanosti iz arheologije ili srodnoga interdisciplinarnog područja, poznavanje engleskoga jezika, vozačka dozvola B kategorije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz polja arheologije ili srodnoga interdisciplinarnog područja, bibliografiju radova i popis sudjelovanja na znanstvenim skupovima, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, dokaze o stupnju poznavanja engleskoga jezika, motivacijsko pismo te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima. Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto poslijedoktorand koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će isti biti obavješteni elektroničkim putem.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Dokumentaciju slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj poslijedoktorand“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zagreb, 23. veljače 2022.  

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.