NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, polje arheologije

Na temelju članka 40. i članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 101/14, 60/15 i 131/17)  kao i Odluke ravnatelja Instituta za arheologiju od 16. svibnja 2022. godine te Financijskog i Radnog plana Uspostavnog istraživačkog projekta HRZZ (UIP-05-2017-9768) raspisuje se

NATJEČAJ

Za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje arheologije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest mjeseci uz mogućnost produžetka, za rad na Uspostavnom istraživačkom projektu Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st. LRR (UIP-05-2017-9768).

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnoga odnosa, uvjete propisane odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje arheologije te pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika/istraživača u znanstvenome zvanju znanstveni savjetnik.

Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima, motiviranost za istraživanja, iskustvo u terenskim arheološkim istraživanjima, doktorat s temom iz avarodobne arheologije kontinentalne Hrvatske, rad na bazama podataka i iskustvo rada na interpretaciji analiza stabilnih izotopa. Prednosti osiguravaju i nagrade dobivene tijekom studija, stručna usavršavanja vezana uz struku, poznavanje engleskoga jezika, vozačka dozvola B kategorije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, dokaz o stečenome akademskom stupnju doktora znanosti iz polja arheologije, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika/istraživača u znanstvenome zvanju znanstveni savjetnik, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, popis sudjelovanja na znanstvenim skupovima, motivacijsko pismo te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima.

Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto poslijedoktorand koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će biti obavješteni elektroničkim putem.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Dokumentaciju slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj poslijedoktorand“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskome roku.

Zagreb, 18.05.2022.

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.