NATJEČAJ za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/21-04/00009, Ur. broj: 533-03-21-0004) Institut za arheologiju, Zagreb, Jurjevska ulica 15, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika, prvi izbor u znanstvenom području humanističkih znanosti, iz polja arheologije, grane prapovijesne arheologije, za rad na znanstvenim projektima Instituta - 1 znanstvenik/znanstvenica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane odredbama članaka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14- OUSRH, 60/15,131/17) te imati iskustvo sudjelovanja i vođenja znanstvenih projekata iz područja arheologije, grane prapovijesne arheologije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis s popisom znanstvenih radova te projekata na kojima je pristupnik sudjelovao, odnosno koje je vodio, iz područja arheologije, grane prapovijesne arheologije
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i znanstvenom zvanju
  • bibliografiju radova iz polja arheologije – ispis CROSBI.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Prijave sa propisanom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – znanstveni savjetnik“.  

Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskome roku.   

Zagreb, 24. studeni 2021.

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.