Srednjovjekovne utvrde i naselja: procesi teritorijalne i društvene organizacije prostora međurječja Drave i Save

Istražuje se dinamika naseljenosti prostora kroz prizmu ruralnih naselja  (popis istraženih naselja vidjeti ovdje, s literaturom) i fortifikacija (popis lokaliteta). Detaljno se istražuje infrastruktura pojedinih naselja, od funkcioniranja najmanje jedinice – kuće (ili u sociološkom smislu obitelji) – preko zajedničkih prostora i dobara (komunikacije, centralni prostori, izvori vode, gospodarski i poljoprivredni areali). Promatraju se međusobni teritorijalno-administrativni odnosi utvrda i naselja. Istražuje se tipologija naselja i utvrda s morfoloških i funkcionalnih aspekata. Istražuje se standard života različitih socioloških dionika društva te stvara model prepoznavanja funkcioniranja neke zajednice, ukupnost života na nekom prostoru koja se u srednjovjekovnom kontekstu temelji na složenim odnosima elite (svjetovne i sakralne) i nižih slojeva društva.

Tatjana Tkalčec, Tajana Sekelj Ivančan

2. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije “Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora” (knjiga sažetaka);

ZIA6 (zbornik 2. međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije)

4. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije "Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti "

Lokaliteti:

Literatura:

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.