Srednjolatenska ženska nošnja u južnom dijelu Karpatske kotline – oznaka identiteta i/ili etniciteta?

Jednu od bitnih odrednica srednjolatenske materijalne ostavštine na prostoru južnog dijela Karpatske kotline predstavljaju nalazi iz grobova žena u kojima se nalaze funkcionalno-dekorativni predmeti nošnje te predmeti obručastog nakita. Dosad su s južnog dijela Karpatske kotline izdvojeni različiti oblici željeznih i brončanih pojasa i fibula koji se mogu povezati s istovremenim oblicima s ostalih nalazišta u Karpatskoj kotlini, ali i sa šireg srednjoeuropskog prostora. Analize rasprostranjenosti pojedinih oblika svjedoče o smjerovima i intenzitetu ostvarenih kontakata te ukazuju na mobilnost žena. Isto tako, ženska nošnja ima važnu simboličku ulogu u proučavanju društvenih odnosa te predstavlja vizualni prikaz pripadnosti pojedinim etničkim, društvenim, dobnim ili rodovskim skupinama. Zbog toga je od iznimne važnosti proučavanje zatvorenih grobnih cjelina u kojima su različite vrste predmeta združene u različite nošnje.

Marko Dizdar

Lokaliteti:

Literatura:

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.