Okoliš kao faktor u formiranju trgovačkih mreža: gradinska naselja istočnog Jadrana

Gradinska naselja nastaju na prirodno povoljnim uzvišenim položajima koji omogućavaju stratešku prednost, naročito u pogledu efikasnije obrane, no odabir položaja za trajnije naselje svakako je bio uvjetovan i drugim čimbenicima. Posebno značajnim smatra se smještaj u odnosu na glavne kopnene i pomorske komunikacije. Gradine se tako mogu promatrati u kontekstu njihova smještaja na ili u blizini planinskih prijevoja, riječnih dolina koje služe kao prirodne komunikacije, odnosno blizina mogućeg pristaništa ili povoljne pomorske rute u pogledu priobalnih gradinskih naselja. Navedeni se utjecajni faktori sagledavaju u kontekstu trajanja i karakteristika naselja te uspostavljenih kontakata koje odražava prisutan pokretni materijal.

Asja Tonc

Literatura:

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.