KRAJOLICI

U okviru ovoga istraživačkog područja promatra se kako prirodni okoliš (klimatski uvjeti, geološke podloge i dr.) vrši utjecaj na čovjeka i kako čovjek transformira prirodni okoliš u kulturni krajolik koristeći njegove resurse te odgovarajući na vlastite potrebe svojeg vremena. Krajolik time reflektira različite oblike interakcija čovjeka sa svojim prirodnim okolišem, različite načine njegova korištenja, duhovni odnos prema njemu, društvene značajke zajednica te čovjekovu kreativnost uopće.

Istraživanja u okviru kojih krajolik predstavlja paradigmu fokusiraju se na naselja, utvrde, groblja, radioničke centre, duhovna korištenja prostora i sl. kako bi povezala fizičko okruženje i materijalne predmete s kulturnim kontekstom i simboličnim značenjima. Istraživanja se oslanjaju na interdisciplinaran pristup, uz primjenu svih raspoloživih arheoloških metoda.

Strateško korištenje krajolika u prapovijesnim i povijesnim razdobljima (IP projekt HRZZ: IP-11-2013-3700)
Sakralizacija krajolika – mehanizmi i procesi sakralne organizacije prostora
Prepoznavanje arheoloških lokaliteta daljinskim istraživanjem
Rekonstrukcija paleookoliša i utjecaj klimatskih promjena na pojavu i razvoj prapovijesnih zajednica
Dinamika naseljenosti Podunavlja i zaleđa u protopovijesti
Sjevernojadranski krajolici: odnos čovjeka i prostora kroz povijesna razdoblja
Monumentalni krajolici starijega željeznog doba u Podunavlju
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.