Komunikacije i dinamika razmjene roba te njihov utjecaj na organizaciju prostora u antici i kasnoj antici

Prirodni resursi nekog područja diktiraju gospodarsku aktivnost i trgovačku razmjenu dobara, prodaju viška proizvedenih roba i nabavku onih koje nedostaju. Položaji na trasi tradicionalnih putova pogodniji su jer olakšavaju razmjenu roba, a povijesne mijene u kasnoantičkom razdoblju odredile su i trasirale neke nove putove, naročito pomorske. Ekonomske prilike u Carstvu, jačanje pojedinih dijelova (npr. sjeverne Afrike) u proizvodnji ulja, agresivni prodor na prostor s postojećom dobro ustaljenom proizvodnjom i dominacija tog proizvoda na općem tržištu, potiskuju iste proizvode drugih regija i ostavljaju trag na domaćem gospodarstvu koji je danas čitljiv u materijalnim ostacima. Novonastale gospodarske, ali i političke promjene očituju se i u organizaciji prostora i nastanku novih te modifikaciji postojećih naseobinskih modela, koji su često temelj za razvoj prostora kroz naredna stoljeća.

Kristina Jelinčić Vučković, Ana Konestra, Ivana Ožanić Roguljić, Bartul Šiljeg

“TRADE – Transformations of Adriatic Europe (2nd – 9th c.)”, Zadar, 2-3. veljače 2016.

Varvaria/Breberium/Bribir

Lokaliteti:

Literatura:

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.