Keramika u arheologiji

Istraživanja su usmjerena na postupak proizvodnje keramičkih posuda, građevinske keramike i raznih keramičkih predmeta. Analizom pojedinih faza iz lanca operacija pokušava se rekonstruirati i razumijeti čitav proizvodni postupka koji sirovinski materijal pretvara u gotov predmet odnosno posudu. Rezultati takvih istraživanja imaju izravan utjecaj na arheološku interpretaciju što se osobito odnosi na organizaciju proizvodnje, društvenu organizaciju, tradiciju i identitet. Ciljevi istraživanja su uspostaviti standarde pri analizi keramike, uspostaviti osnove za stvaranje baze podataka i educirati kroz organizaciju radionica i predavanja.

Prilikom istraživanja koriste se sljedeće metode i izvori:

 • Arheometrija keramike - analiza sirovine i arheološke keramike: petrografsko-mineraloška analiza, simultana termička analiza, kemijske analize itd.
 • Analiza svježeg loma keramike pomoću digitalnog mikroskopa (Dino Lite).
 • Makroskopska analiza tragova proizvodnje i uporabe keramičkih posuda
 • Sustavna eksperimentalna istraživanja
 • Etnoarheološka analogija

 

Aktivnosti/Organizacija skupova/okrugli stolovi/radionice/seminari

Studijska grupa za keramiku u arheologiji

Dan eksperimentalne arheologije

 

Projekti

 • 2013 - 2015 bilateral project “Pottery in prehistoric cultures, with an emphasis on the Hallstatt culture in the Croatian and Austrian Danubian region“, interdisciplinary research in co-operation with the Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering of the University of Zagreb and the University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) from Vienna, Austria (voditelj projekta prof.dr.sc. Marta Mileusnić, suradnik Andreja Kudelić).
 • 2013 - 2014 Eksperimentalnom arheologijom do tehnologije proizvodnje keramičkih posuda u pretpovijesti, (nositelj projekta Centar za eksperimentalnu arheologiju u suradnji s Institutom za arheologiju).
 • 2017 – 2018. Prapovijesno lončarstvo - interdisciplinarnost i eksperiment, (u suradnji s Centrom za eksperimentalnu arheologiju i Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

Stipendije/suradnje:

 • suradnja s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, izv. prof. Marta Mileusnić dr.sc.dipl. ing.
 • Centar za eksperimentalnu arheologiju u Zagrebu, neprofitna udruga
 • http://www.cexa-zg.org/novosti.html
 • Istraživački projekt i specijalizacija: Pottery technology in the Bronze age: thin-section ceramic petrography (A. Kudelić), u laboratoriju Magyar Nemzeti Múzeum (mentor: A. Kreiter) – Bilateralna stipendija Vlade Mađarske (Tempus Public Foundation) i Republike Hrvatske (Agencija za Mobilnost i programe EU), u trajanju od pet mjeseci, 2017/2018.

Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra, Ivana Ožanić Roguljić, Andreja Kudelić, Kristina Jelinčić Vučković

Lokaliteti:

Literatura:

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.