IDENTITETI

U okviru istraživačkog područja proučavaju se kulturni, etnički i društveni identiteti prapovijesnih, protopovijesnih i povijesnih zajednica i društava. Rekonstrukcija društvenih, pojedinačnih i rodnih identiteta temeljit će se na arheološkim ostatcima materijalne kulture sagledane interdisciplinarno u dostupnim izvorima i u kontekstu kulturnih i društvenih procesa. Identitet zajednica proučavat će se i u svjetlu iskazivih razlikovnosti: regionalno nasuprot lokalnog, tradicionalno nasuprot inovativnog.

Izazov predstavlja prepoznavanje starijih naslijeđa u novim društvenim formacijama (poput hibriditeta materijalne kulture i kulturnih identiteta, društvenih strategija potvrđivanja starih i kreiranja novih identiteta i odnosa, lučenja pokazatelja starijih naslijeđa od novih elemenata u procesima naseljavanja, odnosno korištenja nekog prostora kroz arheološka razdoblja). Sljedeće izazove predstavljaju problematske teme u vezi s prepoznavanjem različitih identiteta koje se crpe iz rodnih istraživanja, nošnje, ratničke opreme itd. Društveni status, kao i moć i vlast, osobito je iskaziv u istraživanjima identiteta lokalnih elita i njihova odnosa s ostalim društvenim slojevima u širem onodobnom geografskom kontekstu (primjerice, procesi romanizacije elita, viteški redovi, plemstvo u srednjovjekovnom feudalnom društvu). Posebna pozornost posvećuje se arheologiji djetinjstva od prapovijesnih razdoblja pa do u kasnosrednjovjekovno i ranonovovjekovno razdoblje, pri čemu se sve spoznaje kompletiraju rezultatima multidisciplinarnih istraživanja. Istraživanja će se usmjeriti i na pitanje dinamike procesa formiranja određenih identiteta, kao i njihovo očuvanje i značenje za suvremenu zajednicu, odnosno društvo. Razmatra se utjecaj pojedinca ili određene skupine ljudi na formiranje identiteta neke zajednice te, nasuprot tomu, u kolikoj mjeri identitet neke zajednice predstavlja rezultat složenih društveno-gospodarskih procesa. Istraživanja su usmjerena i na prepoznavanje specifičnih regionalnih identiteta unutar već nekih nadregionalno strukturiranih kulturnih, društvenih ili čak državnih formacija.

Regionalno i lokalno: elementi nošnje u svjetlu iskazivanja identiteta autohtonih protopovijesnih zajednica
Novi aspekti identiteta: proces romanizacije u južnoj Panoniji
Identitet stanovnika rimskih naselja Panonije: odnos prapovijesnog nasljeđa i novih elemenata
Kulturna interakcija u Isi: Tragom akulturacijskih procesa u jednoj od najmlađih grčkih naseobina
Uloga i pozicija viteških redova u strukturi srednjovjekovnog društva
Tradicija i inovacija na početku starijeg željeznog doba
Srednjolatenska ženska nošnja u južnom dijelu Karpatske kotline – oznaka identiteta i/ili etniciteta?
Kulturno-kronološki odnosi neolitičkih i eneolitičkih zajednica na južnopanonskom prostoru
Struktura kasnoantičkih identiteta u naseljima kasnoantičke Panonije
Primjena računalne tomografije (CT) u analizi bioarheoloških uzoraka
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.