Dinamika naseljenosti Podunavlja i zaleđa u protopovijesti

U Podunavlju zabilježen je veliki broj nalazišta, većinom naseljima. Podaci o njihovoj infrastrukturi i stratigrafiji omogućavaju razradu okvirnog modela naseljavanja. Naseljenost visoke lesne zaravni uz Dunav promatra se i u odnosu prema zaleđu kao primjer regionalnih komunikacija u povezivanju dva velika prometna pravca – Podunavlja i Posavine. Na primjerima istraživanih utvrđenih naselja (Sotin, Ilok), i njima pripadajućih groblja, kao i na temelju poznavanja manjih naselja te zaoselaka zabilježenih u terenskim pregledima, proučavaju se odnosi središnjih naselja prema periferiji te njihovi međusobni odnosi u upotrebi prostora. Istraživanja su usmjerena na provedbu terenskih pregleda, zatim iskopavanja te proučavanje nalaza i arhiva pohranjenih u muzejima kako bi se predložili modeli naseljavanja kroz pojedina protopovijesna razdoblja, a osobito tijekom posljednjeg tisućljeća pr. Kr.

Marko Dizdar, Daria Ložnjak Dizdar

Lokaliteti:

Literatura:

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.