Temeljna područja znanstvenih istraživanja IARH-a

U sljedećem razdoblju Institut za arheologiju svoje znanstvene potencijale usmjeravat će u dva temeljna područja istraživanja unutar kojih su, s obzirom na trenutačne ljudske potencijale i raspoloživu infrastrukturu, izdvojene pojedine tematske cjeline. U novim društvenim okolnostima kao i prisutnim znanstvenim izazovima, istraživanja se usmjeravaju prema definiranim tematskim okvirima, odnosno proučavanju pojedinih užih tematskih cjelina u širim prostornim i vremenskim razmjerima. U osmišljavanju strateškog programa, Institut polazi od očekivanih društvenih potreba za znanstvenim istraživanjima kojima je cilj unaprijediti dosadašnje znanstvene spoznaje te pospješiti održivi društveni razvoj. Istraživanja su, prije svega, obilježena budućim izazovima i potencijalima za razvoj arheologije kao dijela humanističkih znanosti, uz prepoznate velike mogućnosti za razvoj multi- i interdisciplinarnih istraživanja. Ovako usmjerena istraživanja ostvaruju se nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima te drugim ugovornim projektima kojima je cilj isticanje regionalnih karakteristika koje su posljedica posebnosti geopolitičkog položaja Hrvatske na razmeđu srednje i jugoistočne Europe.

Orijentacija prema novom znanstvenom tematskom fokusu odgovor je na potrebe dosadašnjega ubrzanog razvoja arheološke znanosti, pri čemu je potrebno istaknuti kako se predloženi smjer istraživanja dijelom temelji na prethodno provedenim temeljnim istraživanjima te znanstveno-istraživačkim projektima Instituta. Prijedlog novih tematskih istraživanja nalazi jezgru upravo u provedenim ili trenutačno aktualnim temeljnim istraživačkim projektima, uz bitnu novinu koju predstavljaju teme koje su osmišljene tako da se više temeljnih istraživanja može povezati unutar znanstvene tematske cjeline.

Istraživački plan Instituta za arheologiju počiva na sljedećim istraživačkim temama:

ARHEOLOŠKI KRAJOLICI I IDENTITETI
TEHNOLOGIJA I GOSPODARSTVO
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.