Greška u kopiranju: analize arheološkog materijala primjenom znanstvenih metoda

25. 3. 2020.

Greška u kopiranju: analize arheološkog materijala primjenom znanstvenih metoda

(studiji slučaja: Helenistička fina keramika iz Ise, Fara i Sikula & Helenističke i kasno republikanske amfore na dalmatinskim trgovačkim putovima)

Distribucija keramičkih posuda predstavlja ključni dokaz za gospodarski rast i društvene transformacije na Sredozemlju u drugoj polovici posljednjeg tisućljeća prije Krista. Povećanje trgovine rezultiralo je raširenom keramičkom proizvodnjom, standardizacijom oblika te razvojem regionalnih varijanti. Regionalne varijante razvile su se imitacijom ili pak greškom u kopiranju oblika i ukrasa. U kontekstu raširene trgovine i kompleksnog ekonomskog sustava helenističkog i rimskog razdoblja, analize arheološkog materijala primjenom znanstvenih metoda postaju neizostavne u studijama provenijencije keramike. Tijekom predavanja predstaviti će se različiti metodološki pristup studiji provenijencije keramičkog materijala na primjerima analiza helenističke fine keramike iz Dalmacije i amfora s kopnenih i podvodnih nalazišta.

Biografija

Dr Maja Miše doktorirala je 2010. godine na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu Gnathia keramika na istočnoj obali Jadrana, u kojoj je razvila metodu za identificiranjem lokalne proizvodnje i tipologije Gnathia keramike iz Ise. Nakon 3-godišnjeg rada na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu, gdje je držala predavanja iz grčkog obrta i umjetnosti, 2013 godine odlazi na poslije doktorsko usavršavanje na Odsjek za arheologiju i povijest Sveučilišta u Solunu. Boravak u Solunu rezultirao je prvom sistematskom studijom o helenističkoj keramici na istočnoj obali Jarana, objavljenoj u Archepress u Oxfordu. Od 2014. godine do danas, Dr Miše je usavršila svoje znanje o znanstvenim analizama keramičkog materijala primjenom metoda iz prirodnih znanosti. Intenzivnim višegodišnjim treningom iz optičke mikroskopije, keramičke petrografije, mineralogije i geokemije, stekla je vještine samostalne analize keramike primjenom arheološke znanosti o materijalima.

Dr. Maja Miše dobitnica je niza istraživačkih potpora, popit NEWFELPRO potpore Europske Komisije i RH Ministarstva znanosti i obrazovanja (2014-2017), internacionalne Marie Sklodowska Curie – International Fellowship (2018-2020), te potporu Američke nacionalno znanstvene fondacije (2019-2020). Pored monografije, autorica je niza znanstvenih članaka, objavljenih kao prvi autor u međunarodnim arheološkim časopisima, sudjelovala u nizu međunarodnim konferencija iz arheologije i arheološke materijalne znanosti, te održala niz pozvanih predavanja na internacionalnim sveučilištima.

Dr. Maja Mise je trenutno voditeljica projekta Economy of Pre-Roman Adriatic Communities: amphora production and trade patterns in a changing world na UCL Institutu za arheologiju, gdje također sudjeluje u nastavi na magistarskim studijama: Laboratory and Instrumental Skills coarse of the MSc Archaeological Science: Technology and Materials programme, Archaeological Ceramics Analysis te je mentorica na 3 magistarske disertacija o analizama keramičkim materijala iz Hrvatske i Italije. 

lord-predavanje.jpg
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.