Dan Instituta za arheologiju 2020

28. 1. 2020.

Program

10.00. – 11.00

Pozdravna riječ ravnatelja

predavanje Bartul Šiljeg, Hrvoje Kalafatić; Krugovi u žitu: sedam tisućljeća u krajoliku

.

Dodjela priznanja Instituta za arheologiju

.

13.00 radionica, Rimski vojni logori, („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji

sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“)

.

Tijekom cijelog dana prigodna prodaja publikacija Instituta za arheologiju  po  VRLO POVOLJNIM CIJENAMA

.

Krugovi u žitu: sedam tisućljeća u krajoliku

  • Neolitička naselja (6./5. tisućljeće pr. Kr.) okružena opkopom rasprostiru se širom Europe, pa i na prostoru istočne Hrvatske o čemu postoji opsežna bibliografija. Istraživanja provedena od Instituta za arheologiju posljednjih nekoliko godina utvrdila su postojanje do sada nezabilježenoga načina formiranja i organizacije takvih naselja na području istočne Hrvatske. Novi tipovi naselja utvrđeni su daljinskim istraživanjima snimanjem iz aviona kao i drona, u kombinaciji sa serijama satelitskih i avionskih vertikalnih snimaka, a rezultati terenskih pregleda tako otkrivenih nalazišta potvrdili su kako su navedena naselja uglavnom višeslojna, dugotrajna te pripadaju sopotskoj kulturi, pri čemu se okvirno mogu datirati u 5. tisućljeće pr. Kr.

Dodjela priznanja

  • Policijskoj upravi varaždinskoj. – za suradnju u 2019. godini

Znanstveno vijeće Instituta za arheologiju odlučilo Priznanje za suradnju Instituta za arheologiju dodijeliti Policijskoj upravi varaždinskoj. Priznanje se dodjeljuje zbog intenzivne i nadasve uspješne suradnje tijekom istrage kultorocida i pljačke počinjene na spomeniku arheološke baštine Gomila u Jalžabetu.

  • Josip Lozuk (Muzej brodskog Posavlja) – za dugogodišnju suradnju s Institutom za arheologiju

Rimski vojni logori, („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji  sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“)

  • Dan Instituta za arheologiju označava početak učeničkog projekta Rimski vojni logori, („kick off“ sastanak učeničkog projekta u suradnji  sa Ženskom općom gimnazijom „Družbe sestara milosrdnica“)

U sklopu radionice/sastanka učenici i djelatnici IARH-a će se predstaviti  interaktivna drvena maketa logora s bilingualnim opisom strukture logora (latinski/hrvatski) i druge aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta.  

pozivnica-DI2020.jpgIMG_1018.jpgIMG_1022.jpgIMG_1026.jpgIMG_1027.jpgIMG_1030.jpgIMG_1033.jpgIMG_1034.jpgIMG_1035.jpg
Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.