Dr. sc. Zorko Marković, viši znanstveni suradnik

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-91-194-0335

Rođen je u Podgoraču kod Našica 1951. g. Diplomirao je arheologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1975. g. Doktorirao je na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani 1989. g. Radio je na školi u Osijeku 1975.−76. g., a u Gradskom muzeju Križevci (1977.−78. g.), te u Muzeju grada Koprivnice (1978.−2000. g.) kao kustos i muzejski savjetnik. U Institutu za arheologiju u Zagrebu radi od 2006. g. kao znanstveni i viši znanstveni suradnik na projektu „Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih kultura kontinentalne Hrvatske“ (voditelj od 2010. do 2013. g.). Od 2014. g. voditelj je projekta „Strategic use of landscape“ (IP-11-2013-3700) Hrvatske zaklade za znanost.

Terenska istraživanja vodio je u početku za Zavičajni muzej Našice (Koška, 1974. g.; Podgorač − Ražište, 1975. g.), a nastavio je i drugdje u sjevernoj Hrvatskoj: Koprivnička Rijeka − Rudina (1978.−1979. g.), Koprivnički Bregi − Seče (1979.−1987. g.), Delovi − Grede (1982. g.), Jasenaš kod Virovitice (1988. g.), Novi Perkovci – Krčavina kod Đakova (2005.−2006. g.), te na još tridesetak manjih istraživanja. Suradnik je u brojnim istraživanjima: Brezovljani (od 1973.g. nadalje), tel Pepelana (1985. g.), Podgorač (1973.−1974. g.), Sv. Petar Ludbreški (1978. g.), Slavonski Brod − Galovo (od 2001. g.), Beketinci −Bentež (2007.−2008. g.) itd.

Sudjelovao je u organizaciji skupova HAD-a u Koprivnici (1986. g.) i Našicama (2003. g.). Autor je niza manjih izložbi u Koprivnici (od 1979. g.), te Križevcima i Našicama, kao i koautor većih izložbi („Keramika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“, 1980. g.; „40 godina arheoloških istraživanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“, 1986./87. g. itd.). Također je autor nekoliko stalnih postava u Muzeju grada Koprivnice. Više godina član je uredništva Podravskog zbornika u Koprivnici, te glavni urednik i član uredništva glasila muzeja sjeverozapadne Hrvatske – Muzejski vjesnik. Član je uredništva i koautor publikacije Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske (1990. i 1997. g.).

Član je Hrvatskog arheološkog društva (jedno vrijeme i član Izvršnog odbora), tajnik Povijesnog društva Koprivnica, član Arbeitsgemeinschaft−Neolithikuma, kao i muzejskih društava Slavonije i Baranje te sjeverozapadne Hrvatske.

Znanstveni interesi vežu ga prvenstveno uz neolitik, eneolitik i rano brončano doba sjeverne Hrvatske, no bavio se i drugim temama.

Bibliografija

http://biblio.irb.hr/lista-radova?autor=130991

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.