Dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znanstvena suradnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-1905

Rođena je 1972. godine u Bjelovaru. Osnovno i srednje školsko obrazovanje stekla je u Križevcima. Diplomirala je 1997. godine na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2004. godine na poslijediplomskom znanstvenom studiju arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2008. godine na istome fakultetu doktorirala na izvan doktorskom znanstvenom studiju arheologije. Godine 2000. zaposlila se u Institutu za arheologiju. Od 2010. godine na radnom je mjestu znanstvene suradnice. Godine 2013. izabrana je u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Bila je suradnik na četiri znanstvena projekta: „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalne Hrvatske“ (2000.-2002., voditelj prof. dr. sc. Željko Tomičić), „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske“ (5.-16. stoljeće) (2002.-2005., voditelj prof. dr. sc. Željko Tomičić), „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće)“ (2005.-2006., voditelj prof. dr. sc. Željko Tomičić) i „Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora“ (2007.-2013., voditeljica dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan).

Sudjelovala je u mnogim arheološkim istraživačkim projektima u Hrvatskoj te u Sloveniji. Voditeljica je brojnih projekata arheoloških i arheološko-konzervatorskih istraživanja i rekognosciranja (Mala Črešnjevica-Sveti Martin, Gudovac-Gradina, Plemićki grad Vrbovec u Klenovcu Humskome, Stari Perkovci-Debela šuma, Virovitica-Korija, Crkvari-crkva Svetog Lovre, Stari grad Krapina, Stari grad Dubovac, Sveta Ana-Gradina, Buzadovec-Vojvodice, Krapina-Vukšićev breg i dr.).

Vanjska je suradnica Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje od ak. god. 2008./9. održava nastavu na doktorskom studiju arheologije, a od ak. god. 2009./10. održava nastavu kolegija „Arheologija kasnog srednjeg vijeka“ na diplomskom studiju arheologije. Sudjelovala je u organizaciji znanstveno-stručnog skupa „Kalničko područje – kulturno-povijesna i prirodna baština“ (Povijesno društvo Križevci, Kalnik, 2004.). Od 2008. godine član je Radne grupe za praćenje obnove Starog grada Siska, a od 2009. godine član je Stručnog povjerenstva za arheološki i spomenički kompleks Stari grad Krapina u gradu Krapini. Član je organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske“ (Institut za arheologiju, Zagreb, 2014.).

Suautorica je izložbe „Nova arheološka istraživanja u Podravini“ (Muzej grada Koprivnice, 2003.). Kao glavna suradnica sudjelovala je u realizaciji muzejske izložbe „Vrijeme utvrda: Plemićki grad Vrbovec na Sutli“ (Muzej Seljačkih buna, Gornja Stubica, 2010.), danas dio stalnog postava Dvora Veliki Tabor. Suautorica je muzejske izložbe „Arheološko blago Starog grada Krapine“ (Galerija grada Krapine, 2012.) koja je danas dio privremenog muzejskog prostora. Suautorica je muzejske izložbe „Arheološko nalazište Buzadovec-Vojvodice“ (Dvorac Patačić, Vrbovec, 2013.) koja je danas dio stalnog arheološkog postava Muzejske zbirke POU Vrbovec.

Pokretačica je znanstvenog časopisa Povijesnog društva Križevci „Cris“, čija je glavna urednica (1999.-2005. i od 2013.), član uredništva i uredničkog vijeća. Sudjeluje u uredništvu godišnjaka „Annales Instituti Archaeologici“, časopisa „Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu“, serije monografija „Monographiae Instituti Archaeologici“. Bila je član uredništva časopisa „Sustavi“, znanstveno-popularnog časopisa za razumijevanje sustava. Član je Hrvatskog arheološkog društva, Povijesnog društva Križevci i European Association of Archaeologist.

Znanstveni interesi su joj srednjovjekovno fortifikacijsko graditeljstvo, burgovi, gradišta, crkve, naselja, svakodnevni život u srednjem vijeku, materijalna kultura, srednjovjekovni čovjek i prirodna okolina, kasni srednji vijek, rani srednji vijek.

Bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235613

http://iarh.academia.edu/TatjanaTkal%C4%8Dec

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.