Dr. sc. Snježana Vrdoljak, znanstvena savjetnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-481-9654

Snježana Vrdoljak rođena je u Zenici (Bosna i Hercegovina) 1966. 1992. diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine kasnije magistrirala je na Odsjeku za arheologiju istoga fakulteta, a 2000. obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Problem prijelaza iz starije u mlađu fazu kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj“.

Godine 1992. zaposlila se kao znanstveni novak na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (projekt dr. sc. Nives Majnarić Pandžić) gdje je radila do 2001. kada prelazi u Institut za arheologiju na projekt dr. sc. Kornelije Minichreiter. Godine 2004. dobiva zvanje znanstvenog suradnika, a 2010. višeg znanstvenog suradnika. Voditelj je sljedećih znanstvenih projekata: 1997.-1999. voditelj poticajnog projekta Ministarstva znanosti; od 2002. do 2007. znanstveni projekt MZOŠ „Srednje i kasno brončano doba u slavonskoj Posavini“; od 2007. do 2013. voditelj znanstvenog projekta „Geneza i razvoj brončanodobnih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj“.

Godine 1993. boravila je na Odsjeku za arheologiju u Ljubljani, a 1994. u Beču kao stipendist austrijskog Instituta za istočnu i jugoistočnu Europu (stipendija Konstantin Jireček). 1995. i 1997. dobila je stipendiju austrijskog Ministarstva znanosti i tehnologije u Beču (Institut für Ur- und Frühgeschichte, supervizori prof. dr. Andreas Lippert i prof. dr. Gerhard Trnka). U veljači 1998. boravila je na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Cambridgeu kao „visiting scholar“. Dobitnica je rektorove nagrade kao jedan od najboljih studenata Sveučilišta u Zagrebu (1989. i 1990. godine).

Bila je koautor izložbi o arheološkim istraživanjima na nalazištu Kalnik-Igrišče 1993. i 2011. godine. Bila je član uredništva časopisa „Opuscula Archaeologica“ i „Radovi Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu“, a trenutno je član uredništva časopisa „Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu“. Član je Hrvatskog arheološkog društva i Europske asocijacije arheologa.

Njen znanstveni interes obuhvaća arheologiju brončanog doba Europe s naglaskom na kasno brončano doba sjeverne Hrvatske. Također se bavi analizom keramike kasnog brončanog doba kao i istraživanjem kasnobrončanodobnih naselja.

Bibliografija

http://biblio.irb.hr/lista-radova?autor=200660

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.