Dr. sc. Siniša Krznar, viši asistent

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-5648

sinisa-krznar

Rođen je 1977. godine u Varaždinu. Dvopredmetni studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je 1995. godine. Diplomirao je na Odsjeku za arheologiju 2001. godine, s temom "Antropološka analiza osteološkog materijala sa nalazišta Sv. Lovre – Donje polje kod Šibenika". Magistarski rad "Učestalost i distribucija dentalnih oboljenja kod antičkih i ranosrednjovjekovnih populacija na istočnoj obali Jadrana" obranio je 2007. godine na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom Odsjeku doktorirao je 2012. godine s temom "Arheološka slika kasnosrednjovjekovnih groblja na prostoru sjeverne Hrvatske".

Od 2003. do 2007. godine zaposlen je u muzejskoj ustanovi „Dvor Trakošćan“ na radnom mjestu kustosa. Tada prelazi u Institut za arheologiju Republike Hrvatske. U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 2013. godine. Na projektu "Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora", voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan, radio je od 2007. do 2013. godine.

Za vrijeme i nakon studija, te ponovo po zapošljavanju u Institutu za arheologiju, sudjeluje, kao član ekipe ili zamjenik voditelja, u radu na brojnim arheološkim terenima. Voditelj je arheoloških istraživanja u Torčecu na položaju Cirkvišče, te probnih istraživanja na lokalitetu AN9 Novi Čeminac-Remanec poljana-Krčevine na trasi autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj. Tijekom 2013. godine uključen je u održavanje poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Jedan je od inicijatora te član organizacijskog odbora znanstvenog skupa "Mirko Malez – život i djelo 1924. – 1990. – 2010." te član organizacijskog odbora znanstvenog skupa "Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske". Glavni je urednik popularno-stručnog časopisa „Ivanečka škrinjica“. Bio je izvršni urednik 4. broja godišnjaka Instituta za arheologiju „Annales Instituti archaeologici“, izdanog 2008. godine. Član je uredništva znanstvenog časopisa „Historia Varasdiensis“.

Član je Hrvatskog arheološkog društva te Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije. Primarni znanstveni interesi su mu groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku.

Bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300523

https://iarh.academia.edu/SinišaKrznar

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.