Dr. sc. Marko Dizdar, vršitelj dužnosti ravnatelja Instituta, znanstveni savjetnik

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-0251

Tel: +385-99-203-7200

Rođen je u Vinkovcima 1971. godine. Diplomirao je na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, smjer Arheologija 1996. godine. Magistrirao je na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, smjer Arheologija, 2000. godine. Doktorirao je na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, smjer Arheologija, 2004. godine.

Od 1997. do 2000. zaposlen je u Gradskome muzeju Vinkovci kao kustos Arheološkoga odjela. U Institutu za arheologiju zaposlen je od 2000. godine te je 2010. godine stekao znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika. Voditelj je znanstvenoga projekta „Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske“ od 2007. do 2013. godine. Od 2000. do 2006. godine suradnik je na znanstvenom projektu „Prapovijesni identitet sjeverne Hrvatske“ voditeljice dr. sc. Kornelije Minichreiter. Od 2007. do 2013. godine suradnik je znanstvenom projektu „Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske„ voditelja prof. dr. sc. Hrvoja Potrebice.

Kao član grupe autora pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader dobitnik je godišnje nagrade Hrvatskoga arheološkog društva Josip Brunšmid 2009. godine. Voditelj je istraživanja groblja latenske i bjelobrdske kulture u Zvonimirovu od 2006. godine. Vodio je istraživanja nalazišta Virovitica-Kiškorija sjever, Gornji Vukojevac, Poljana Križevačka 1, Grabrić. Sudjelovao je u istraživanjima u Vinkovcima, Županji, Slavonskom Brodu, Iloku, Sotinu, Batini, Osijeku, Dolini.

Akademske godine 2012./2013. držao je nastavu iz kolegija „Latenska kultura u sjevernoj Hrvatskoj“ na diplomskom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Sudjeluje na doktorskom studiju Arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Član je znanstvenoga odbora skupa „Beginning of Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube“ održanoga u Osijeku 2011. godine i „Late Urnfield Culture between the Eastern Alps and the Danube“ održanoga u Zagrebu 2013. godine.

Koautor je izložbe „Vinkovci u svijetu arheologije“ postavljene 1999. godine u Gradskom muzeju Vinkovci. Koautor je izložbe „Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj – novi izazovi“ postavljene u Arheološkom muzeju Osijek 2011. godine. Sudjelovao je u izradi izložbe „Slavonija, Baranja i Srijem – Vrela europske civilizacije (Željezno doba)“ 2009. godine. Sudjelovao je u izradi stalnih muzejskih postava u Iloku, Vukovaru i Vinkovcima. Član je Uredništva časopisa „Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu“ te je glavni urednik od 2012. godine. Član je uredništva časopisa „Arheološki Vestnik“ (Ljubljana). Član je Hrvatskoga arheološkoga društva od 1992. Godine i European Association of Archaeology.

Znanstvena istraživanja usmjerena su na proučavanje željeznoga doba u južnoj Panoniji te procesa romanizacije južnopanonskih identiteta. Posebnu pažnju usmjerava na proučavanje procesa latenizacije i keltizacije prostora južne Panonije te analize protopovijesnih identiteta u međurječju Save, Drave i Dunava, s naglaskom na proučavanje infrastrukture naselja kao i pogrebnih rituala te društvene strukture iz vremena latenske kulture.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=237244

https://iarh.academia.edu/MarkoDizdar

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.