Dr. Sc. Marina Ugarković, znanstvena suradnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-1907

marina-ugarkovic

Dr. sc. Marina Ugarković rođena je 1980. godine u Splitu. Školovala se u Splitu i Zagrebu, gdje je završila jezičnu gimanziju i 2007. godine diplomirala studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. do 2013. godine pohađala je doktorski studij na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, nakon kojega je izradila i početkom 2015. godine uspješno obranila doktorski rad pod naslovom Pogrebni običaji grčke Isse na temelju arheoloških iskopavanja nekropole na položaju Vlaška njiva u Visu.

Od 2009. do 2015. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja, a od 2015. godine kao postdoktorandica na Institutu za arheologiju u Zagrebu. U razdoblju od 2009. do 2013. suradnica je na znanstveno-istraživačkom projektu ''Antička arheološka topografija Hrvatske'' voditeljice dr. sc. Vlaste Begović. Sudjelovala je u arheološkim istraživanjima na nizu lokaliteta u Hrvatskoj, Grčkoj i Turskoj. Koordinirala je post-terenski rad na Kreti (Priniatikos Pyrgos, 2008.) i Kikladskim otocima (Keros, 2008.) te je vodila terenska istraživanja u Stobreču (2012.) i od 2011. na otoku Sv. Klement kod Hvara. Suradnica je (u obradi i objavi materijalnih nalaza) na Cambridge Keros projektu (McDonald Institute for Archaeological Research, voditelj Prof. Lord Colin A. Renfrew) i projektu Austrijskog arheološkog instituta Die Hafen-Nekropole von Ephesos (voditelj Priv.-Doz. Mag. Dr. Martin Steskal), a na istraživanju pojedinih tema surađuje s Austrijskim arheološkim institutom (helenistička keramika iz Efeza) i sveučilištem u Lecce-u (crvenofiguralna keramika na istočnom Jadranu).

Provela je niz studijskih boravaka u Austriji (Beč, Graz, 2011., 2013., 2015.), Njemačkoj (Frankfurt, 2010.) i Grčkoj (Atena 2009., 2012., 2014., 2015.), za koja joj je dodijeljena novčana potpora. Dobitnica je stipendije Norveškog Instituta u Ateni (2014.). Održala je pozvana predavanja u Frankfurtu, Njemačkoj (Römisch-Germanische Komission des Deutschen Archäologischen Instituts, 2010.), Grazu, Austriji (Karl-Franzes Universität, 2011.) i Ateni, Grčkoj (The Norwegian Institute at Athens, 2014.) Članica je međunarodnih strukovnih udruga International Lychnological Association (ILA) i International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period (IARPothP) te je za posljednju 2015 izabrana za člana središnjeg odbora.

Glavni znanstveni interesi su joj arheologija Jadrana i Mediterana, s naglaskom na razdoblje od 4. do 1. st. pr. n. e., Grci i lokalno stanovništvo u Dalmaciji, nekropole i arheologija pogrebnih obreda, procesi akulturalizacije i kulturne hibridizacije, identiteti, materijalna kultura i kulturni kontakti, helenistička keramika i trgovina te otočna arheologija. Tema doktorskog rada rekonstrukcija je pogrebnih obreda Ise (4.-1. st. pr. n. e.) koji se mogu isčitati iz materijalnih ostataka na isejskim nekropolama. Nalazi se interpretiraju u kontekstu suživota grčkih i lokalnih zajednica, kao prilog proučavanju procesa akulturalizacije na otoku Visu i slojevitih kulturnih identiteta grada Ise.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=314023

https://iarh.academia.edu/MarinaUgarkovi%C4%87

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.