dr. sc. Katarina Botić, znanstvena suradnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-1906

Diplomirala je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2005. (jednopredmetna arheologija). U rujnu 2017. obranila je doktorsku disertaciju summa cum laude pod naslovom „Neolitička naselja na prostoru sjeverne Hrvatske“ pod mentorstvom prof. dr. sc. T. Težak-Gregl, red. prof. Od 2007. zaposlena je u Institutu za arheologiju, a od 2012. prelazi na radno mjesto asistenta na projektu „Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populacija kontinentalne Hrvatske“, čija je voditeljica do umirovljenja bila dr. sc. Kornelija Minichreiter, a kasnije dr. sc. Zorko Marković. Od 2014. do 2016. sudjeluje na projektu „Strategic use of landscape“ (IP-11-2013-3700), a od 2017. na projektu „Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba“ (IP-06-2016-5047) Hrvatske zaklade za znanost. Sudjelovala je u većem broju zaštitnih (Kupina-Slavonski Brod – trasa autoceste; Zagreb-Gornji grad/Muzej grada Zagreba; Novi Perkovci-Krčavina – trasa autoceste) i sustavnih istraživanja (Regneville i Tautavel, Francuska; Foz Coa, Obidos i Cascais, Portugal; Ilok-Dvor knezova Iločkih, Slavonski Brod-Galovo, Podgorač-Ražište, Bršadin-Pašnjak pod selom) u Hrvatskoj i inozemstvu. Vodila je zaštitna arheološka istraživanja proširenja autoceste na lokalitetu Novi Perkovci-Krčavina 2006., zaštitna arheološka istraživanja na obilaznici Donjeg Miholjca na lokalitetu Mlaka/Trafostanica 2015., sustavna istraživanja na lokalitetu Bršadin-Pašnjak pod selom 2016.–2019. i Slavonski Brod-Galovo 2017.–2019. te geoarheološki pregled i geološka uzorkovanja u Slavoniji 2016. (u suradnji s Geološkim fakultetom Sveučilišta u Varšavi i Institutom za arheologiju Fakulteta Cardinal Stefan Wyszynski u Varšavi). Od 2009. do 2017. uključena je u prikupljanje uzoraka sub-fosilnog drveta s područja Orašja i Zagreba (rijeke Sava, Vrbas, Bosna i Krapina) u sklopu „Aegean (and Near Eastern) Dendrochronology Project“ (2009.−2011.), tj. „The Balkan and Aegean Dendrochronology Project“ (2012.− ) koji provodi The Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona.

Bila je članica uredništva časopisa Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu (PIAZ) od 2009. do 2012., a od 2014. članica je uredništva časopisa Annales Instituti Archaeologici (AIA) te urednica brojeva XIV i XV istog časopisa. Članica je Hrvatskog arheološkog društva, Europske udruge arheologa, Matice hrvatske. Članica Upravnog odbora Nacionalnog odbora INQUA (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti).

Znanstveni interesi obuhvaćaju arheologiju neolitika i ranog eneolitika, arheologiju okoliša, naseobinske strukture neolitičkih zajednica te paleoklimatske promjene.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=333083

https://independent.academia.edu/KatarinaBotić

https://www.researchgate.net/profile/Katarina_Botic

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.