Dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-1905

juraj-belaj

Juraj Belaj rođen je 1968. godine u Ptuju, Slovenija. Školovao se u Zagrebu gdje je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao informatologiju i arheologiju 1997. godine. Magistrirao je 2001. („Arheološko naslijeđe viteških redova na sjeverozapadnom prostoru središnje Hrvatske“) i doktorirao 2005. („Arheološka provjera nazočnosti templara i ivanovaca oko Ivanščice“) na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1997. zaposlen je na Institutu za arheologiju u Zagrebu, godine 2013. izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika. Od 1997. godine kontinuirano sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima posvećenima srednjovjekovnom arheološkom nasljeđu Hrvatske: „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalne Hrvatske“ (1997.-2002.), „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-16. stoljeće)“ (2002.-2006.) te „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće)“ (2007.-2012.) (voditelj svih projekata je prof. dr. sc. Željko Tomičić). Godine 2013. voditelj je projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće)“. Sudjelovao je u više arheoloških istraživanja: Zbelava, Slivnica (Slovenija), Hoče (Slovenija), Nijemci, Zvonimirovo, Hajndl (Slovenija), Ilok. Voditelj je višegodišnjih istraživanja u Ivancu (stari grad s crkvom sv. Ivana Krstitelja), na Prozorju kraj Dugog Sela (crkva sv. Martina) i u Gori (crkva Uznesenja BDM), kao i na utvrdi Gradišče kod Margečana (pokusno istraživanje).

Od 2012. na Odjelu za kroatologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu drži predavanja iz kolegija „Hrvatsko arheološko nasljeđe“. Autor je dviju izložbi o arheološkim istraživanjima u Ivancu (2003. i 2008. godine). Član je strukovnih udruga European Association of Archaeologists, Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore, Hrvatskoga arheološkog društva te Hrvatskoga hagiografskoa društva "Hagiotheca". Član je uredništva znanstvenog časopisa „Prilozi Instituta za arheologiju“ u Zagrebu te savjeta časopisa „Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu“. Član je organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske“ (Institut za arheologiju, 2014.).

Znanstveni interesi kreću mu se uglavnom oko srednjovjekovnih tema: od pitanja doseobe Slavena i Hrvata te njihove rane organizacije novozaposjednotoga prostora, preko pokrštavanja i pitanja prisutnosti i utjecaja viteških redova na ovaj dio Europe, do interpretiranja određenih novovjekovnih nalaza. U posljednje vrijeme najviše ga zaokuplja sakralna interpretacija prostora: istražuje i pokušava tumačiti načela po kojima su još nekršteni Slaveni, po dolasku u naše krajeve, oblikovali sveti prostor.

Bibliografija

http://biblio.irb.hr/lista-radova?autor=229021

https://iarh.academia.edu/JurajBelaj

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.