Dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, znanstvena suradnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-415-1908

Ivana Ožanić Roguljić rođena je u Šibeniku 1973. godine, diplomirala je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine i stekla zvanje diplomiranog arheologa. Magistrirala je 2004. godine na Odsjeku za arheologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala 2012. te godine.

Prije zaposlenja u Institutu za arheologiju radila je kao kustos u Arheološkom muzeju u Zagrebu (2000.-2003.) i u Gradskom muzeju u Vinkovcima (2003.- 2004.). Od 2004. do 2006. godine radila je kao znanstveni novak na Odsjeku za arheologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. U Institutu za arheologiju zaposlena je od 2007. godine kao znanstveni novak te je 2012. godine izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Bila je suradnica na tri znanstvena projekta „Antičke nekropole i prometnice u sjevernoj Hrvatskoj“ (istraživač, 2002.-2006.; broj projekta 0130473), „Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij“ (znanstveni novak, 2004.-2006.; broj projekta 0130460), „Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava“ (znanstveni novak, 2007.-2013., broj projekta 197-1970685-0683). Sudjeluje i na međunarodnom projektu „Arheološka istraživanja na Bribirskoj glavici“ (od 2014. godine).

Tijekom radnog vijeka sudjelovala je kao voditelj, zamjenik voditelja ili suradnik na više arheoloških sustavnih i zaštitih istraživanja pretpovijesnog, rimskog i srednjovjekovnog razdoblja od kojih se posebno ističu Ščitarjevo Terme, Varaždinske Toplice, zaštitna istraživanja u Vinkovcima, te rimski vojni logor Tilurij. U sklopu znanstvenih arheoloških istraživanja Instituta za arheologiju sudjelovala je kao zamjenik voditelja i suradnik pri istraživanju lokaliteta Crikvenica – Igralište.

Organizirala je gostovanja raznih znanstvenika iz inozemstva i Hrvatske te znanstvene

okrugle stolove na temu rimske keramike i rimskih keramičarskih peći. Sudjeluje u radu na tematskim seminarima Instituta za arheologiju. Administratorica je mjesečnog newslettera grupe za keramiku u arheologiji i newslettera Instituta za arheologiju. Bila je autor izložbe „Na tragovima vremena: iz arheološke zbirke Mateja Pavletića“ (Arheološki muzej u Zagrebu, 2003). Član je uredništva časopisa „Annales Instituti Archaeologici“ od 2014. godine.

Znanstveni interesi Ivane Ožanić Roguljić su teme iz antičke arheologije posebice rimska keramika i keramičarske radionice, instrumentum domesticum, povijest prehrane, putne postaje i komunikacije, eksperimentalna arheologija te popularizacija znanosti.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=260940

https://iarh.academia.edu/IvanaO%C5%BEani%C4%87Rogulji%C4%87

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.