Dr. sc. Goranka Lipovac Vrkljan, znanstvena suradnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-1290

Rođena je 1962. godine u Zagrebu. Nakon Klasične gimnazije u Zagrebu 1981. godine upisala je studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1987. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. magistrirala na Odsjeku za arheologiju, smjer antička arheologija, a 2001. godine doktorirala na istom Odsjeku. U Institutu za arheologiju zaposlena od 1990. godine, na mjestu znanstvenog suradnika od 2009. godine.

Sudjelovanje na znanstvenim projektima: Od 1991. do 1995. kao asistent na projektu „Metalna i keramička antička produkcija i import u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“ (voditeljica dr. sc. Remza Koščević); od 1996. do 2002. kao znanstveni novak na projektu „Antičko arheološko nasljeđe na tlu Hrvatske“ (voditeljica dr. sc. Remza Koščević); od 2002. do 2005. kao znanstveni suradnik na projektu „Antički nepokretni i pokretni nalazi iz kontinentalne Hrvatske“ (voditeljica dr. sc. Remza Koščević); 2005. je na projektu „Antička arheološka topografija Hrvatske“ (voditeljica dr. sc. Vlasta Begović); od 2006. do 2007. voditeljica je znanstvenog projekta „Liburnski limes – arheološka topografija“, a od 2007. do 2014. godine voditeljica je znanstvenog projekta „Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava“ uz suradnike: dr. sc. Bartula Šiljega, dr. sc. Ivanu Ožanić Roguljić, dr. sc Irenu Radić Rossi i Anu Konestra, mag. arheologije.

Dobitnica je godišnje nagrade AMAC – UK, (Almae Matris Alumni Croaticae) za 1997. godinu. U sklopu znanstvenih projekata, voditeljica je nekoliko arheoloških istraživanja na lokalitetima Prezid – antički obrambeni zidovi zatvarači, Crikvenica – rimski keramičarski proizvodni kompleks, Lopar – rimska keramičarska radionica, arheološka topografija sjevernog Hrvatskog primorja i arheološka topografija otoka Raba. Sudjeluje u poslijedoktorskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru do 2013. godine kao mentor i član mentorskog vijeća. U suradnji sa suradnicima na projektu organizira dva međunarodna arheološka kolokvija „Rimske keramičarske i staklarske radionice: proizvodnja i trgovina jadranskim prostorom“ održana u Crikvenici 2008. i 2011. godine. Urednica je „Zbornika I. međunarodnog arheološkog kolokvija u Crikvenici“ (s Bartulom Šiljegom i Irenom Radić Rossi) i članica je uredništva „Priloga Instituta za arheologiju“. Autorica je dviju izložbi: „Ad Turres“, održane 2007. godine u Crikvenica i „Arheološka topografija: putovanje kroz prošlost Lopara“, Lopar 2014. godine. Organizira više tematskih okruglih stolova i predavanja. Uz istraživanja antičkih keramičarskih radionica i njihove proizvodnje provodi i eksperimentalni projekt gradnje rimske peći (Crikvenica, arheološki lokalitet) kojim se istražuje režima pečenja keramike.

Znanstveni joj se interesi kreću oko tema vezanih uz antičko gospodarstvo, posebno uz keramičarske radionice, tehnologije rada i režimi pečenja.

Bibliografija

http://biblio.irb.hr/lista-radova?autor=179602<;/p>

https://independent.academia.edu/gorankalipovacvrkljan

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.