Dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, viša znanstvena suradnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-1907

daria-loznjak-dizdar

Daria Ložnjak Dizdar rođena je 1976. u Zagrebu. Dodiplomski studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2000. godine. Magistarski rad obranila je 2004. godine na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer prapovijesna arheologija. Doktorski rad pod naslovom „Sjeverna Hrvatska u kulturološkom okviru južne Panonije na početku starijeg željeznog doba“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Nives Majnarić-Pandžić obranila je 2009. na istom Odsjeku.

U Institutu za arheologiju u Zagrebu zaposlena je od 2000. godine, a od 2018. na radnom mjestu više znanstvene suradnice, izabrana u zvanje 2017. godine. Bila je suradnica (stručna suradnica, znanstvena novakinja) na projektima „Srednjovjekovno arheološko naslijeđe kontinentalne Hrvatske od 4. do 16. st.“ (2000. – 2002.) i „Srednjovjekovno arheološko naslijeđe Hrvatske od 5. do 16. st. (2002. – 2004.)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Tomičića. U razdoblju od 2007. do 2013. bila je suradnica – znanstvena novakinja na projektu „Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske“.  Voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske kotline“ bila je u razdoblju od 2014-2017. godine. U bilateralnom projektu Hr-Au (MZO-OeAD) 2018-2019 „Južna veza: rasprostranjenost fenomena kulture polja sa žarama i mobilnost u brončanom dobu“ voditeljica je za hrvatsku stranu.

Godine 2019. boravila je u Institutu za orijentalnu i europsku arheologiju Austrijske akademije znanosti kao dobitnica stipendije „JESH - Joint excellence in science and humanities“.

U Institutu za arheologiju sudjelovala je kao član ekipe na brojnim sustavnim i zaštitnim istraživanjima (Vrbovec kod Huma na Sutli, Ilok, Zvonimirovo, Virovitica – Kiškorija sjever, Gornji Vukojevac, Grabrić). Bila je voditeljicom zaštitnih istraživanja na kasnobrončanodobnom i ranosrednjovjekovnom nalazištu Virovitica-Đota na trasi virovitičke zaobilaznice te na višeslojnom nalazištu Poljana Križevačka 2 na trasi autoceste AN 12, i višeslojnom nalazištu Beli Manastir Širine 2 na trasi autoceste 5C, kao i brojnih terenskih pregleda. Voditeljica je arheoloških istraživanja na višeslojnom arheološkom nalazištu u Sotinu i kasnobrončanodobnom groblju u Dolini.

Od 2005. godine sudjeluje u nastavi preddiplomskog i diplomskog studija na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnik. Predaje kolegij Kultura polja sa žaramana prapovijesnom smjeru diplomskog studija. Sudjeluje u radu doktorskog studija. Godine 2017. postigla je naslov naslovnog  docenta.

Organizatorica je nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova: „Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube“ u Osijeku 2011., „Late Urnfield Culture between the Eastern Alps and the Danube“ u Zagrebu, 2013. i „Late Bronze Age mortuary practices and society in Carpathian Basin“ 2017. u Zagrebu. Bila je suautorica brojnih izložbi i nekoliko okruglih stolova.

Sudjelovala je u radu izvršnog uredništva časopisa „Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu“ (vol. 22-25) i „Annales Instituti Archaeologici“ (vol. I) te je uredila nekoliko zbornika. Članica je Hrvatskog arheološkog društva i European Assotiation of Archaeologists.

Bavi se temama iz brončanog i početka željeznog doba, osobito pogrebnim ritualima, kronologijom, keramikom i identitetima.

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.