Dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, znanstvena suradnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-1907

daria-loznjak-dizdar

Daria Ložnjak Dizdar rođena je 1976. u Zagrebu. Dodiplomski studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2000. godine. Magistarski rad obranila je 2004. godine na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer prapovijesna arheologija. Doktorski rad pod naslovom „Sjeverna Hrvatska u kulturološkom okviru južne Panonije na početku starijeg željeznog doba“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Nives Majnarić-Pandžić obranila je 2009. na istom Odsjeku.

U Institutu za arheologiju u Zagrebu zaposlena je od 2000. godine, a od 2013. na radnom mjestu znanstvene suradnice, izabrana u zvanje 2010. godine. Bila je suradnica (stručna suradnica, znanstvena novakinja) na projektima „Srednjovjekovno arheološko naslijeđe kontinentalne Hrvatske od 4. do 16. st.“ (2000. – 2002.) i „Srednjovjekovno arheološko naslijeđe Hrvatske od 5. do 16. st. (2002. – 2004.)“ voditelja prof. dr. sc. Željka Tomičića. U razdoblju od 2007. do 2013. bila je suradnica – znanstvena novakinja na projektu „Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske“. 

Voditeljica je uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske kotline“.

U Institutu za arheologiju sudjelovala je kao član ekipe na brojnim sustavnim i zaštitnim istraživanjima (Vrbovec kod Huma na Sutli, Ilok, Zvonimirovo, Virovitica – Kiškorija sjever, Gornji Vukojevac, Grabrić). Bila je voditeljicom zaštitnih istraživanja na kasnobrončanodobnom i ranosrednjovjekovnom nalazištu Virovitica-Đota na trasi virovitičke zaobilaznice te na višeslojnom nalazištu Poljana Križevačka 2 na trasi autoceste AN 12, kao i brojnih terenskih pregleda. Voditeljica je arheoloških istraživanja na višeslojnom arheološkom nalazištu u Sotinu i kasnobrončanodobnom groblju u Dolini.

Od 2005. godine sudjeluje u nastavi preddiplomskog i diplomskog studija na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnik. Predaje kolegije „Brončano doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe“ na preddiplomskom studiju te „Kulturu polja sa žarama“ i „Arheologiju brončanog doba II“ na prapovijesnom smjeru diplomskog studija. Sudjeluje u radu doktorskog studija.

Jedna je od organizatora međunarodnog znanstvenog skupa „Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube“ u Osijeku 2011. koji su organizirali Arheološki muzej u Osijeku, Institut za arheologiju, Arheološki muzej u Zagrebu i Centar za prapovijesna istraživanja. Organizatorica je skupa „Late Urnfield Culture between the Eastern Alps and the Danube“ u Zagrebu, 2013. u Institutu za arheologiju. Bila je suautorica (s M. Hutinec) izložbe „Arheološke spoznaje o Sotinu. Rezultati probnih istraživanja 2008-2010“ u Gradskom muzeju Vukovar 2010. Suautorica je (sa S. Mihelićem) sinteznih izložbi „Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj – novi izazovi“ u Arheološkom muzeju Osijek 2011. godine te „Mlađa faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj“ u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2013. godine.

Sudjelovala je u radu izvršnog uredništva časopisa „Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu“ (vol. 22-25) i „Annales Instituti Archaeologici“ (vol. I) te u uredništvu zbornika radova „Panonski prapovijesni osviti, Zbornik radova posvećenih Korneliji Minichreiter uz 65. obljetnicu života“. Članica je Hrvatskog arheološkog društva i European Assotiation of Archaeologists.

Bavi se temama iz brončanog i početka željeznog doba, osobito pogrebnim ritualima i keramikom.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235593

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.