Andreja Kudelić, znanstvena suradnica

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-481-9654

andreja-kudelic

Andreja Kudelić rođena je u Zagrebu 1980. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine završila je studij arheologije, a od završetka studija aktivno sudjeluje u brojnim arheološkim iskopavanjima koja su provodili Institut za arheologiju, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu i tvrtka Kaducej d.o o. Od 2009. godine radi na Institutu za arheologiju u Zagrebu kao znanstvena novakinja na znanstveno-istraživačkom projektu: „Geneza i razvoj brončanodobnih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj“ (voditeljica: dr. sc. Snježana Karavanić). Tijekom doktorskog studija koji je upisala 2009. godine sudjeluje u arheološkim iskopavanjima lokaliteta Kalnik-Igrišče kao zamjenica voditeljice istraživanja, a od 2011. godine provodi istraživanja brončanodobnog nalazišta Kurilovec-Belinščica primjenom nedestruktivnih metoda istraživanja. Znanja i iskustva sa stručnih usavršavanja aktivno koristi u znanstvenom i stručnom radu.

Stručna usavršavanja:

  • lipanj 2011. godine - Non-invasive Field Archaeology , Ohrid, Macedonia - International Summer School
  • veljača 2013. godine tečaj DITECUR (Digital technologies in cultural landscape research), Zagreb, Erasmus intenzivni programa (Slovenija, Austrija i Slovačka, Hrvatska).
  • veljača 2014. godine, rad u laboratoriju na Sveučilištu u Beču (Zavod za primijenjenu geologiju Sveučilišta za prirodne resurse i bioznanosti – BOKU), arheometrijske analize keramike
  • Istraživački projekt i specijalizacija: Pottery technology in the Bronze age: thin-section ceramic petrography (A. Kudelić), u laboratoriju Magyar Nemzeti Múzeum (mentor: A. Kreiter) – Bilateralna stipendija Vlade Mađarske (Tempus Public Foundation) i Republike Hrvatske (Agencija za Mobilnost i programe EU), u trajanju od pet mjeseci, 2017/2018.

Od 2014. do kraja 2015. godine sudjeluje u interdisciplinarnim istraživanjima na bilateralnom projektu Lončarstvo u prapovijesnim kulturama, s naglaskom na halštatsku kulturu, na području hrvatskog i austrijskog Podunavlja te boravi u laboratoriju na Sveučilištu u Beču (Zavod za primijenjenu geologiju Sveučilišta za prirodne resurse i bioznanosti - BOKU) gdje je stekla praksu u primjeni arheometrijskih metoda na keramičkim uzorcima i glinama. Godine 2015., pod mentorstvom dr. sc. Snježane Karavanić doktorirala je s temom: Tehnološki i socijalni aspekti keramičkih nalaza grupe Virovitica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i njihov arheološki kontekst. U suradnji s Odsjekom za arheologiju (Katedra za arheometriju i metodologiju) povremeno sudjeluje u vodstvu terenske nastave, održava predavanja na temu Lončarstvo i eksperimentalna arheologija, te radionice za studente pod nazivom: Eksperimentalnom arheologijom do tehnologije proizvodnje keramičkih posuda u prapovijesti.

Andreja Kudelić je osnivač i predsjednica neprofitne udruge, Centar za eksperimentalnu arheologiju u sklopu koje uspješno vodi nekoliko projekata te aktivno sudjeluje u promociji eksperimenta u arheološkim istraživanjima, širenju svijesti o vrijednosti arheološke kulturne baštine, nematerijalne kulturne baštine, provodi aktivnosti vezane uz popularizaciju znanosti te približava arheologiju široj javnosti.

Njezin znanstveni interes uključuje arheologiju brončanog doba, tehnologiju proizvodnje i uporabe keramičkih posuda, arheometriju keramike, eksperimentalnu arheologiju, etnoarheologiju i arheologiju krajolika.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=314034

https://iarh.academia.edu/AndrejaKudeli%C4%87

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.